Nedskrivning av SverigeKronan & preliminära siffror för Q4 och helåret 2018

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har vid bokslutsarbetet konstaterat att man behöver skriva ned värdet på verksamheten SverigeKronan, vilken FGGI äger via dotterbolag, med 10,1 MSEK. Innan nedskrivningen var tillgångar relaterade till SverigeKronan upptagna till ett värde om ca 20,5 MSEK i koncernens räkenskaper.

SverigeKronan har utvecklats negativt under det fjärde kvartalet 2018 och i början av 2019. FGGI bedömer att förutsättningarna för en mindre operatörsverksamhet på den svenska marknaden har blivit tuffare i och med den nya spellagstiftningen och styrelsen anser därför att man behöver skriva ned värdet på verksamheten. FGGI utvärderar nu den bästa vägen framåt för SverigeKronan och tror sig i detta arbete kunna dra nytta av den kompetens inom Lead Generation-affärsområdet, som finns inom koncernen.

FGGI kan nu också meddela preliminära siffror för FGG-koncernen för det fjärde kvartalet och helåret 2018 vad gäller omsättning och rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA).

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till ca 18,2 MSEK och för helåret 2018 till ca 73,0 MSEK.

EBITDA för fjärde kvartalet uppgick till ca 1,5 MSEK. EBITDA belastas med engångskostnader relaterade främst till förvärvs- och emissionskostnader om ca 1,4 MSEK. Justerat för engångsposter uppgick EBITDA till ca 2,9 MSEK.

För helåret 2018 uppgick EBITDA till ca 24,1 MSEK och justerat EBITDA till ca 23,9 MSEK. Detta är i linje med koncernens tidigare kommunicerade proformaresultat för 2017, vilket uppgick till 24 MSEK.

Siffrorna ovan är preliminära. Future Gaming Group kommer publicera sin fullständiga bokslutskommuniké för 2018 med kommenterar kring verksamheten på tisdag den 26 februari. 

Stockholm den 22 februari 2019
Future Gaming Group International AB

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring) och onlinespel. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Viistek Media och IPG samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar