Nytt datum för årsstämman 2022

Report this content

Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har beslutat att det nya datumet för Bolagets årsstämma 2022 är den 12 maj 2022.

Bolagets styrelse har beslutat att flytta datumet för Bolagets årsstämma 2022 från den 5 maj 2022 till den 12 maj 2022. Kallelse till årsstämman kommer att ske minst fyra veckor innan det nya datumet.

Stockholm den 7 april 2022
Future Gaming Group International AB (publ)

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-07 16:29 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Fable Media, Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar