Standstill med obligationsinnehavare

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har idag tecknat ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare.

Standstill Letter är ett led i de pågående förhandlingarna med obligationsinnehavarna med anledning av FGGI:s överträdelse av obligationsvillkoren. Det innebär i huvudsak att en grupp av obligationsinnehavare, vilka representerar drygt 60% av obligationslånebeloppet, åtar sig att under tre veckor från dagens datum inte accelerera återbetalning av obligationslånet och att inte realisera de säkerheter som är ställda enligt obligationsvillkoren. Under standstill-perioden åtar sig FGGI att bland annat delge gruppen sådan information den kan komma att behöva för att utvärdera möjligheterna till en omstrukturering av obligationslånet.

Stockholm den 10 september 2019

Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar