SuomiVegas avvecklas med intentionen att göras om till affiliatesajt

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har beslutat att avveckla white label-spelsajten SuomiVegas.com, som drivs via FGGI:s dotterbolag Unlimited Media Ltd. FGGI har intentionen att göra om SuomiVegas till en affiliatesajt, där man driver trafik till andra spelbolag. Därmed renodlas koncernen till att enbart fokusera på sin kärnverksamhet inom lead generation.

SuomiVegas har gjort en mindre förlust under de senaste månaderna och samtidigt tappat mycket i volym, vilket gör det svårare att täcka verksamhetens kostnader. FGGI bedömer att det inte finns förutsättningar att vända utvecklingen för en liten white label-aktör på den konkurrensutsatta spelmarknaden.

FGGI har undersökt möjligheten att sälja SuomiVegas utan att ha identifierat intressanta köpare. Bedömningen är därför att koncernen kan realisera mest värde ur tillgångarna relaterade till SuomiVegas genom att göra om varumärket till en affiliatesajt där man driver trafik till andra spelbolag. Planen för SuomiVegas är alltså liknande den som för systersajten SverigeKronan, kring vilken FGGI tidigare kommunicerat i ett pressmeddelande daterat den 9 maj 2019.

När white label-verksamheterna på SuomiVegas och SverigeKronan avvecklats kommer koncernen ha renodlats till att enbart fokusera på sin kärnverksamhet inom lead generation. FGGI har tillförsikt att den planerade omstruktureringen kommer att vara till gagn för koncernen. Framåt kommer Future Gaming Group kunna fokusera på de verksamheter där man har bäst förutsättningar, störst kompetens, och en historik av att kunna leverera bra resultat.

Transformeringen av SuomiVegas till en affiliatesajt är avhängig av de regleringar och avtal som varumärket lyder under och FGGI kommer att återkomma med information kring hur processen fortskrider. Fram tills att avvecklingen av white label-verksamheten på SuomiVegas inleds kommer tjänsten att fungera som tidigare för spelarna.

Stockholm den 31 maj 2019
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring) och onlinespel. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Viistek Media och IPG samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar