SverigeKronan avvecklas med intentionen att göras om till affiliatesajt

Report this content

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har beslutat att avveckla white label-spelsajten SverigeKronan.com, som drivs via FGGI:s dotterbolag Unlimited Media Ltd. FGGI har intentionen att göra om SverigeKronan till en affiliatesajt, där man driver trafik till andra spelbolag. På så sätt kan man fokusera än mer på koncernens kärnverksamhet inom lead generation.

SverigeKronan har gjort förluster under årets fyra första månader och FGGI bedömer att det inte finns förutsättningar att vända utvecklingen för en liten white label-speloperatör på den konkurrensutsatta svenska marknaden. Därtill har den nya svenska spellagstiftningen satt ytterligare press på lönsamheten.

FGGI har undersökt möjligheten att sälja SverigeKronan men har inte identifierat tillräckligt intressanta erbjudanden. Bedömningen är därför att koncernen kan realisera mest värde ur tillgångarna relaterade till SverigeKronan genom att göra om varumärket till en affiliatesajt där man driver trafik till andra spelbolag. Detta kommer samtidigt att stärka koncernens kärnaffärsområde inom lead generation, där FGGI vill fokusera än tydligare framåt.

Transformeringen av SverigeKronan till en affiliatesajt är avhängig av de regleringar och avtal som varumärket lyder under och FGGI kommer att återkomma med information kring hur processen fortskrider. Fram tills att avvecklingen av white label-verksamheten på SverigeKronan inleds kommer tjänsten att fungera som tidigare för spelarna.

SverigeKronans systersajt, SuomiVegas.com, kommer tillsvidare fortsätta att drivas som en white label-spelsajt. FGGI utreder förutsättningarna för SuomiVegas och kommer att uppdatera kring varumärket utifall att betydande förändringar beslutas där.

Stockholm den 9 maj 2019
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring) och onlinespel. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Viistek Media och IPG samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar