Tidplan för sammanläggning av aktier

Report this content

Vid Future Gaming Group International AB:s (”FGGI”) årsstämma den 12 maj 2022 beslutades om sammanläggning av aktier 1:1 000, varigenom 1 000 aktier sammanläggs till en (1) aktie. Årsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Bolagets styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet, beslutat att avstämningsdagen för sammanläggning av aktier ska vara den 1 juni 2022.

Tidplan för sammanläggningen

30 maj 2022: Sista dag för handel med aktier före sammanläggning.

31 maj 2022: Första dag för handel med aktier efter sammanläggning. Första dag för handel med ny ISIN-kod.

1 juni 2022:  Avstämningsdag för sammanläggning.

 

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

Till följd av sammanläggningen kommer FGGI:s aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 31 maj handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0018013922.

De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 1 000 kommer att vederlagsfritt erhålla aktier från bolagets majoritetsägare, Frederik Falbe-Hansen Holding ApS, för att innehavet ska bli jämnt delbart med 1 000. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägarna.

Antalet aktier i FGGI kommer efter sammanläggningen att uppgå till 33 970 630, vilket innebär ett kvotvärde om cirka 4,21 kronor per aktie (avrundat till två decimaler).

Stockholm den 24 maj 2022
Future Gaming Group International AB (publ)

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-24 10:27 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Fable Media, Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar