Tilläggsköpeskilling till IPG-säljarna

Future Gaming Group International AB (“FGGI”) har tidigare genomfört ett förvärv av lead generation-verksamheten IPG via FGGI:s dotterbolag Unlimited Media Ltd, vilket kommunicerades i ett pressmeddelande den 27 juni 2018. Verksamheten har nu uppfyllt vissa uppsatta villkor i förvärvsavtalet och Future Gaming Group har därför betalat ut 250 000 USD i kontant tilläggsköpeskilling till säljarna av IPG.

Säljarna kan maximalt erhålla ytterligare 250 000 USD i kontant tilläggsköpeskilling givet att ytterligare villkor uppfylls.  

Stockholm den 13 februari 2019
Future Gaming Group International AB

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring) och onlinespel. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Viistek Media och IPG samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar