Uppdatering kring diskussioner med obligationsinnehavare

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) för fortsatta diskussioner med obligationsinnehavarna gällande bolagets överträdelse av villkoren för dess obligationslån. FGGI har lämnat ett förslag på åtgärder till obligationsinnehavarna, vilket dessa har bedömt som otillräckligt. En grupp obligationsinnehavare har meddelat att de avser föra en dialog med utvalda delar av FGGI:s ägare och ledning med hopp om att finna en optimal struktur för bolaget framöver.

Obligationsinnehavarna har vidare meddelat att de under dessa diskussioner kommer överväga alla möjligheter för att återfå sitt kapital. FGGI tog upp obligationslånet i samband med bolagets förvärv av OÜ Viistek Media och Unlimited Media Ltd, varvid FGGI pantsatte aktierna i koncernens dotterbolag.

Mot bakgrund av de förvärvade verksamheternas negativa utveckling, bedömer FGGI att en uppgörelse med obligationsinnehavarna, där FGGI:s finansiella åtaganden kopplade till obligationslånet lättas, är en nödvändig förutsättning för att bolaget ska kunna klara framtida räntebetalningar.  

Stockholm den 24 juli 2019
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Viistek Media och IPG.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar