Med nytt förvärv stärker Future IT Partner sin position i Göteborg

Report this content

Med nya kunder som Densiq och förvärvet av Europadata växlar Helsingborgsföretaget Future IT Partner upp och etablerar sig på allvar i Göteborg.

”Vi har en lång historia i Göteborg men får nu äntligen personal på plats som kan möta kundernas behov på bästa sätt”, säger Jonas Nilsson VD på Future IT Partner.

 

En bild som visar person, Människoansikte, leende, skjorta

Automatiskt genererad beskrivning

Jonas Nilsson, VD Future IT Partner och Robert Jansson, VD Europadata. Foto: Johan Lilja, Liljas Foto.

Europadata etablerades i Göteborg 2002 och är specialiserade på integrerade IT-miljöer. VD Robert Jansson ser steget in i Future IT Partner som en naturlig fortsättning på företagets resa och en win-win-situation för dem båda.

”Future IT Partners tjänster passar oss bra och med våra gemensamma resurser kan vi öka kvaliteten för våra kunder och ge ännu bättre service. Det större tjänsteutbudet ger oss också den personliga utmaning som vi själva behöver för att utvecklas. Samtidigt kommer Europadatas närvaro i Göteborg och vårt kontaktnät gynna vår gemensamma tillväxtresa”, säger han. Jonas Nilsson menar att Europadatas kultur, tankesätt och tjänsteutbud passar Future IT Partner som i och med förvärvet får den viktiga fysiska närvaron i Göteborgsområdet som saknats tidigare.

”Det har länge varit en målmedveten plan. Med flera nya kunder i området behöver vi finnas på plats.”

 

En av dessa nya kunder är Densiq Group, en ledande europeisk leverantör av tätningsteknik till den nordiska processindustrin. I Densiq Group-familjen ingår också bland annat Depac, tillverkare av mekaniska axeltätningar för industriella applikationer, vars huvudkontor ligger i Lichtenstein. Densiq Group är inne i en offensiv tillväxtresa och för att lyckas hela vägen krävdes ett IT-stöd som agerar nära kunden – operativt, taktiskt och strategiskt. Valet föll på Future IT Partner som sedan årsskiftet är helhetsleverantör till Densiq.

”Vi sökte en IT-partner som matchar oss i storlek – och hos vilka vi kunde bli en viktig fokuskund. Future IT Partners affärsmodell, där de tar ett helhetsansvar kring IT-miljön och erbjuder en förutsägbarhet i kostnadsbilden, var också väldigt tilltalande i den tillväxtresa vi befinner oss i nu”, säger Krister Seleskog VD på Densiq.

 

Future IT Partner är en komplett leverantör av produkter och tjänster inom IT-lösningar och har skapat en proaktiv affärsmodell, helt sprungen ur ett kundperspektiv, som går ut på att hitta återkommande problem och lösa utmaningar innan de dyker upp. Något som attraherar både medelstora och stora företag.

”Vi har tittat på vad marknadens behov verkligen är och därefter byggt en incitamentsdriven tjänst där vi och kunden faktiskt vinner på samma saker. I slutändan ska båda parter tjäna på att eftersträva en fullt fungerande IT-miljö”, säger Jonas Nilsson. ”Samarbetet med Densiq är ett viktigt steg för oss i vår målmedvetna strävan att bli det självklara valet av IT-leverantör också för större bolag.”


Nu ser Future IT Partner fram emot en spännande resa som en ännu starkare aktör på marknaden tillsammans med nya och gamla kunder i samarbete med Europadata.

Pressansvarig
Martin Madsen
COO, Future IT Partner Sverige AB
Direkt: +4610 51 51 506
Mail: martin.madsen@futureitpartner.se

Future IT Partner Sverige AB grundades 2012 och är en komplett leverantör av produkter och tjänster inom IT-området. Med ledorden Personligt – Professionellt – Innovativt skapar de en effektiv vardag för sina kunder. Företagets affärsområden är: Infrastruktur, Microsoft 365, Support, Nätverk och Säkerhet. 2022 utsågs Future IT Partner Sverige AB till Gasellföretag av DI.

Prenumerera