Börsvärlden publicerar gästanalys om Frill Holding AB

Report this content

STOCKHOLM, tisdag 27 oktober, 2020 09:30 CET

Den finansiella nyhetskanalen Börsvärlden har idag publicerat en gästanalys om Frill Holding AB. För att läsa artikeln, följ denna länk:

Extern länk till Börsvärldens gästanalys
 

Om Frill Holding AB

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och hela grönsaker och Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom proteiner eller vitaminer. Frill skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre hållbarhet.

Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation

För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com/ Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill); (khosro.nikpay@frill.eu)


Börsvärlden publishes guest analysis about Frill Holding AB

STOCKHOLM, Tuesday, October 27, 2020 09:30 CET

The financial news platform Börsvärlden has today published a guest analysis on Frill Holding AB. To read the article, which is in Swedish, follow this link:

External link to Börsvärlden guest analysis
 

About Frill Holding AB

Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods with its first products being Frill, a plant-based frozen dessert that is a genuinely healthy ice-cream made with whole fruit and vegetable, and Add ice-cream, a healthy ice cream that delivers functional benefits such as protein and vitamins. Frill creates healthy nutritional alternatives based on scientific evidence and delivers to consumers affordable healthy nutrition and insight. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar, and thus can be applied to products made entirely from fruit and vegetable thereby creating better mouthfeel and shelf-stability.

The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill).

Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

 

Press Enquiries

For further information please visit: http://www.Frillholding.com/ or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill) (khosro.nikpay@frill.eu) For accuracy, please exclusively rely on the English version.

Prenumerera