Operational update Frill Holding AB

Report this content

STOCKHOLM, Tuesday, October 6, 2020 15:30 CET

Frill’s new strategy is starting to pay off

Frill adjusted its strategy during the first half of 2020, based on its learnings from consumers and retailers. Key aspects of the strategy are

 1. To launch new, more indulgent products with focus on single-serve formats.
 2. Shift the channel focus to on-line and segments where the health message and the product have a clear benefit (e.g., health care, cafes, education, sports venues, corporate offices, events) and where marketing costs are low.
 3. Market and publish our views, research and convictions on the benefits of fiber.

  Frill raised additional funding in June to accomplish this.

Despite the many delays caused by Corona, we have succeeded on a wide range of fronts along the pipeline of opportunities.

 1. New indulgent products
  1. Our new products have been completed (5 new flavors) and also tested in large scale manufacturing. These have the added credentials of oats, high fiber, and a pre-biotic sweetener.  They are creamier and more easily scooped. 
  2. We have also qualified a new manufacturing facility within the EU to ensure that our business in the EU is not subject to any BREXIT tariffs. 
  3. These products were launched in single-serve format during July 2020 in Southern California at 34 health clinics and have seen significantly higher sales than our initial products. 
  4. We expect to launch the new products more broadly in Q1 2021 in Europe and the USA.
 2. On-line and bespoke channel focus
  1. Frill has signed up with Cloudkitchens, initially in Southern California, for direct-to-consumer deliveries. Cloudkitchens is a fast growth company ($5bn valuation) that provides distribution from own locations and manufacturing/restaurant partners across the USA and some international markets.  Frill will be listed on the menu as well as on the menu of selected restaurant partners.  Delivery happens via established delivery businesses (e.g., UberEATS)
  2. Frill has concluded an agreement with Alibaba (B2B) for delivery in the US and Europe to retailers.  Frill will initially be strongly promoted by Alibaba due to its convincing differentiation.  Alibaba is one of the largest global retailers and e-commerce companies.
  3. Frill has seen growth in its existing on-line business and has expanded its marketing activities at Ocado (UK) and Mathem (Sweden) with new campaigns planned for October and November 2020.
  4. Frill has begun signing up corporate offices in Sweden e.g., (global private equity, office management company, 2 corporate offices) and the UK (3 corporate offices). 
  5. In Sweden, Frill has signed up sports clubs (e.g., Brommapojkarna) where in most locations a bespoke Frill freezer will be placed in the food area.
 3. Marketing of Fiber message
  1. Frill has been featured in the Food Pharmacy blog (https://foodpharmacy.se/podd/.  Avsnitt 151 Hisspitchen).  Food Pharmacy is one of Sweden’s largest health platforms and podcasts. They have written three best-selling books translated into 15 languages.  Another podcast is planned for November.
  2. Our book on fiber has been completed and currently with the editors at Pavilion Books.  Planned publication will be mid-2021.
  3. Frill has created a range of white papers on the many benefits of fiber that we share with retail partners, schools, healthcare professionals, and customers.
  4. Our colleague Malin Elinder, who has led the establishment of Frill in Sweden, will focus on supporting the various marketing activities and the Board of Directors has agreed for Simon Adolphson to step into the deputy CEO role.

About Frill Holding AB

Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods with its first products being Frill, a plant-based frozen dessert that is a genuinely healthy ice-cream made with whole fruit and vegetable, and Add ice-cream, a healthy ice cream that delivers functional benefits such as protein and vitamins. Frill creates healthy nutritional alternatives based on scientific evidence and delivers to consumers affordable healthy nutrition and insight. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar, and thus can be applied to products made entirely from fruit and vegetable thereby creating better mouthfeel and shelf-stability.

The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill).

Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se
 

Press Enquiries

For further information please visit: http://www.Frillholding.com/
or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill) (
khosro.nikpay@frill.eu)

For accuracy, please exclusively rely on the English version. 

Operativ uppdatering Frill Holding AB

STOCKHOLM, tisdag 6 oktober, 2020 15:30 CET

 

Frills nya strategi bär frukt

Under första halvåret 2020 justerade Frill sin strategi utifrån lärdomar från konsumenter och återförsäljare.  Centrala aspekter av den nya strategin är:

 1. Att lansera nya, mer indulgent-produkter med fokus på single-serve format.
 2. Skifta kanalfokus till online och segment där hälsobudskapet och produkten har en tydlig fördel (t ex hälso- och sjukvård, kaféer, skolor/universitet, platser för sport, företagskontor, evenemang) och där marknadsföringskostnaderna är låga.
 3. Marknadsföra och publicera våra insikter, forskning och råd kring fördelarna med fiber.

Frill tog in ytterligare finansiering i juni för att åstadkomma detta.

Trots de många förseningar som orsakats av Corona har vi nått framgång på flera viktiga områden:

 1. Nya indulgent-produkter
  1. Våra nya produkter har färdigställts (5 nya smaker) och även testats i storskalig tillverkning. Dessa har gjorts extra attraktiva genom att de innehåller havre, högt fiberinnehåll, och ett pre-biotiskt sötningsmedel.  De är krämigare och mer lättskopade. 
  2. Vi har också godkänt en ny tillverkningsanläggning inom EU för att se till att vår verksamhet i EU inte kommer att beröras av eventuella brexit-tullar. 
  3. De nya produkterna lanserades i single-serve format under juli 2020 i södra Kalifornien på 34 hälsokliniker. De har uppnått betydligt högre försäljningssiffror än våra ursprungliga produkter. 
  4. Vi räknar med att lansera de nya produkterna mer allmänt under Q1 2021 i Europa och USA.
 2. Fokus på online och skräddarsydda produkter/kanaler
  1. Frill har inlett ett samarbete med Cloudkitchens, inledningsvis i södra Kalifornien, för direkt-till-konsument-leveranser. Cloudkitchens är ett snabbt växande företag (värderat till $5 miljarder) som distribuerar från egna tillverkningsorter samt från tillverknings-/restaurang-partners över hela USA och även på vissa internationella marknader. Frill kommer att listas på Cloudkitchens meny samt på menyn hos utvalda restaurangpartners.  Leverans sker via etablerade leveransföretag (t.ex. UberEATS)
  2. Frill har också slutit avtal med Alibaba (B2B) för distribution till återförsäljare i USA och Europa. Frill kommer inta en attraktiv position på Alibabas plattform på grund av dess starka differentiering.  Alibaba är ett av de största globala återförsäljar- och e-handelsföretagen.
  3. Frill har sett tillväxt i sin befintliga online-verksamhet och har utökat sin marknadsföring på Ocado (Storbritannien) och Mathem (Sverige) med nya kampanjer som planeras till oktober och november 2020.
  4. Frill har sålt in produkter till företagskontor i Sverige (t ex global private equity, kontorsförvaltningsbolag, 2 företagskontor) och Storbritannien (3 företagskontor).
  5. I Sverige har Frill sålt in produkter till idrottsföreningar (bl a Brommapojkarna) där en skräddarsydd Frill-frys kommer att placeras i matområdet.
 3. Marknadsföring av Fiber-budskapet
  1. Frill medverkade i Food Pharmacys blogg (https://foodpharmacy.se/podd/.  Avsnitt 151 Hisspitchen).  Food Pharmacy är en av Sveriges största hälsoplattformar och podcasts. De har skrivit tre bästsäljande böcker översatta till 15 språk.  En ytterligare podcast är planerad till november.
  2. Vår bok om fiber är färdigskriven och ligger nu hos redaktörerna på Pavilion Books. Publiceringen är planerad till mitten av 2021.
  3. Frill har skapat en rad artiklar på de olika fördelarna med fiber. Dessa delar vi med detaljhandelspartners, skolor, vårdpersonal, och kunder.
  4. Vår kollega Malin Elinder, som hittills lett etableringen av Frill i Sverige, kommer att fokusera på att stödja de olika marknadsföringsaktiviteterna och styrelsen har enats om att Simon Adolphson ska kliva in i rollen som vice VD.

 

Om Frill Holding AB

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och hela grönsaker och Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom proteiner eller vitaminer. Frill skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre hållbarhet.

Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation

För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com/

Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill); (khosro.nikpay@frill.eu)

Den svenska texten är en översättning av det engelska originalet.