Tekniskt handelsstopp i Frills aktie under måndagen den 17 maj 2021

Report this content

STOCKHOLM, 17 maj, 2021 08:30 CET

Ett administrativt misstag vid byte och registrering av ny ISIN-kod för Frills aktie innebär ett tekniskt handelsstopp i Frills aktie under måndagen. Handeln i Frills aktie beräknas återupptas på tisdag den 18 maj 2021 med ny ISIN-kod och nytt kortnamn.

Under Frills extrastämma den 15 december 2020 beslutades om att anta ny bolagsordning varigenom Frills olika aktieslag avskaffades. Vid registrering av denna förändring har den mänskliga faktorn spelat in och rätt information om bytet har nått Nasdaq för sent för att säkerställa att handelsmedlemmarna har fått informationen om den nya ISIN-koden innan börsens öppning. Handel i aktien kommer vara stoppad under måndagen och handeln förväntas  återupptas under tisdagen den 18 maj 2021, med ny ISIN-kod och nytt kortnamn, SE0015988134, respektive ”FRILL”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Blom, VD Frill Holding AB

Tel: +46 706 555 698

E-mail: peter.blom@frill.se

Om Frill-koncernen

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik food tech-plattform för utveckling av produkter inom functional foods. Genom organisk tillväxt och förvärvsstrategi ska bolaget bli ett ledande företag inom Functional foods i Norden och bidra till bättre hälsa och livskvalitet. Nuvarande varumärken inom Frill-koncernen är: iQ Fuel, Homie Life in Balance, Bezzt of Nature, Nathalie’s Direct Trade, Frill, Add Ice Cream och Bacoccoli.

Frill Holding skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd och hälsosam kost till konsumenterna. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn FRILL B. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 528 00 399, email info@fnca.se

Frill-koncernen består av åtta bolag: Frill Holding AB (publ), Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd. (UK), Frill Inc. (USA), Bezzt AB, Kling Homie AB, Nathalies Direct Trade AB och iQ Fuel AB.