• news.cision.com/
  • FXI/
  • Årsredovisning och revisionsberättelsen för perioden 2018/2019 publiceras 26:e september 2019

Årsredovisning och revisionsberättelsen för perioden 2018/2019 publiceras 26:e september 2019

Report this content

Årsredovisning och revisionsberättelsen för perioden 2018-07-01 – 2019-06-30 kommer dessutom att finnas tillgänglig på bolagets hemsida (www.fxi.se) från och med den 26:e september 2019.

För ytterligare information, kontakta:

Ole Helland, VD                                                                                

Tel: +46 (0) 793 37 67 91 
e-post: ole.helland@fxi.se

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid.

Prenumerera

Dokument & länkar