Bemyndigande i FXI - förtydligande

Report this content

Vid årsstämman framförde bland annat Aktiespararnas representant frågor om beslut att INTE bemyndiga styrelsen att genomföra emission och frågade sig om det var nödvändigt och frågor har även kommit till bolaget efter beslutet och vi vill därför förtydliga detta beslut och anledningen till förslaget.

FXI har förra året tagit in ca 14mkr via emissioner med syfte att vända bolaget till en framgång. För detta har det tillsatts ny styrelse och VD och flera nya större ägare har köpt in sig i bolaget med bl.a. Prioritet finans från Sverige och Baldzby från Danmark.

Styrelsen har under året lagt mycket tid på att göra om flera grundläggande saker i bolaget i syfte att skapa en bas för framtida expansion.

”Vi arbetar målmedvetet och enligt plan med att stärka bolagets fundament så vi kan bygga ett starkt och nytänkande bolag inom AI förvaltning av kapital. Det tar normalt 1-2 år att göra en fullständig omstrukturering av ett bolag men när det är gjort ser man också värdet av att bygga från en god och stabil grund. Vi är mycket snabba och jag ser framtiden an och tror att vi mycket snart ser starten på ett helt nytt FXI”, säger Johan Olsson, styrelseordförande i FXI

Aktiespararna och ett flertal andra har dock ställt sig frågande till varför styrelsen tagit fram ett förslag som egentligen är överflödigt. Det befintliga bemyndigandet upphörde i samband med stämman. Det förefaller således helt överflödigt att ta ett beslut om att inte bemyndiga styrelsen rätt att ta in mer kapital via nya emissioner.

Styrelsens motivering är dock att man vill markera mycket tydligt, eftersom det är mer eller mindre kutym att idag begära bemyndigande för kapitalresning, att FXI inte enligt styrelsen bedömning längre är i behov av nytt kapital. Andra aktieägare som deltog i mötet uttryckte positiva reaktioner till styrelsens tydliga markering även om man också ansåg beslutet något ovanligt. 

Motiveringen till detta är dels minskade kostnader men också, som meddelats tidigare, att det visats positiva resultat redan i den egen förvaltningen. Mer om denna utveckling kommer redogöras för i nästa kvartalsrapport.

Det ska tilläggas att ingen på årsstämman vare sig enskilda aktieägare eller aktiespararna reserverade sig mot beslutet som togs enhälligt även om viss förvåning över ställningstagandet uttrycktes.

Det finns kapital för fortsatt drift även utan intäkter men som sagt har förvaltningen redan börjat visa en positiv trend och bolagets styrelse ser därför inget kapitalbehov under kommande år vilket alltså är anledningen till att styrelsen ville understryka detta med ett beslut som är något udda men utgör en viktig poäng.

”Våra många aktiviteter under det gångna året börjar nu bära frukt i sådan utsträckning att vi inte längre behöver genomföra emissioner för den dagliga drift - det känns bra att vara på rätt kurs”, säger Ole Helland, VD i FXI

För ytterligare information kontakta: 

Ole Helland, VD                                                                           Johan Olsson  
Tel: +46 (0) 793 37 67 91                                                            Styrelseordförande FX International AB
e-post:
ole.helland@fxi.se                                                           Telefon: +46 (0)705 424600
                                                                                                    E-post: johan.olsson@fxi.se

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid.

Prenumerera

Dokument & länkar