Fondbolaget registrerat hos det Maltesiska bolagsverket, ROC

Report this content

Vi har idag 24 december fått registreringen av fondbolaget, AI2 SICAV plc, hos det Maltesiska bolagsverket, ROC. Företaget är numera registrerat och formella avtal kan nu ingås med tjänsteleverantörerna.

Förseningen av registreringen beror på frågor som rör företagets namn och rättigheterna kring dem. Förseningen innebär också att vi inte kommer att kunna starta upp fonden innan årsskiftet utan det blir först i början av januari 2020.

Förseningen medför inte någon negativ resultatpåverkan på årsbasis då FXI har brutet räkenskapsår. Intäkterna som genereras genom fonden beräknas bokföras under räkenskapsårets andra halvår.

Bakgrund: I början av året skickade FX International AB i samarbete med Valor, in en ansökan till Maltas finansinspektion (MFSA) för tillstånd att skapa en alternativ investeringsfond (SICAV) som till 100% ska hanteras genom artificiell intelligens. Ansökan godkändes av MFSA i november månad 2019 och det efterföljande arbetet har bestått utav administrativa och formella frågor. Fonden startas med ett förväntat initialt kapital på 100 miljoner kronor och är endast riktad till professionella investerare.

Mer information kommer att delges löpande via Cision, Spotlight, hemsida och via vårt nyhetsbrev. Anmäl gärna ditt intresse för denna information för att få löpande uppdateringar! Du gör det enklast på vår hemsida och/eller på Spotlight.

För ytterligare information kontakta:

Ole Helland, VD                                                                             

Tel: +46 (0) 793 37 67 91                                                            

e-post: ole.helland@fxi.se                                                           

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid

Prenumerera