FX International: bokslutskommuniké för 2018/2019 publiceras 30 augusti 2019

FX International AB (publ) kommer att publicera bokslutskommunikén för 2018/2019 fredagen 30 augusti 2019

Kommande finansiella rapporter och händelser:
 

Bokslutskommuniké (2018/2019) - 30:e augusti 2019
Årsstämma - 17:e oktober 2019 kl. 15:00

Delårsrapport (Juli-September) - 31:e oktober 2019
Halvårsrapport (Juli-December) - 31:e januari 2020
Delårsrapport (Januari-Mars) - 30:e april 2020
Bokslutskommuniké (2019/2020) - 31:e augusti 2020 

För ytterligare information, kontakta: 

Ole Helland, VD                                                                                

Tel: +46 (0) 793 37 67 91 
e-post: ole.helland@fxi.se

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid.

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar