• news.cision.com/
  • FXI/
  • FX International: Uttag av likvida medel från Valor Managed Account

FX International: Uttag av likvida medel från Valor Managed Account

Report this content

FX International AB (publ): Har genomfört ett uttag om 100 000 EUR från Bolagets egen förvaltning, Valor Managed Account. Bolaget har tidigare kommunicerat att Valor Managed Account avslutas. Beräknad tid för avvecklandet av Valor Managed Account är mellan 6 - 12 månader. Bolaget kommer fram till dess att Valor Managed Account är helt avslutat genomföra uttag i trancher av de likvida medel som genererats genom avslut av handelspositioner. FXI:s första uttag om 100 000 EUR genomfördes i november 2020.

Valor Managed Account är den produkt i Bolagets egna förvaltningsportfölj med högst riskprofil. FXI:s insatta kapital i förvaltningsmodellen uppgick till 500 000 EUR.

Balansen på kontot per siste november uppgick till 654 068 EUR och per siste december uppgick balansen till 606 164 EUR. Eget kapital per siste november var 259 956 EUR och de öppna positionerna var -399 895 EUR med en kreditfacilitet om -5 783 EUR. Motsvarande siffror i december var 254 129 EUR och öppna positioner var -354 268 EUR samt kreditfacilitet om -2 233 EUR. I januari uppgick balansen till 619 931 EUR. Eget kapital för perioden uppgick till 253 513 samt öppna positioner om -366 418 EUR. Det faktiska utfallet av förvaltningen presenteras när förvaltningsmodellen är helt avslutad.

FXI utvecklar alternativa investeringsprodukter till institutionella samt professionella investerare med olika risknivåer och inriktningar. Ett steg i utvecklingen är att verifiera och förbättra strategier för potentiella nya produkter med syftet att erbjuda en diversifierad modellportfölj med god avkastning.

Likvid från Valor Managed Account om 100 000 EUR kommer att användas till att stärka FXI:s finansiella ställning samt fortsatta utveckling av Bolaget.

Mer information kommer att förmedlas löpande via Spotlight Stock Market, Cision och våra egna kanaler. Anmäl dig gärna för löpande och direkt information.


Sofie Danielsson

VD
+46 (0) 708 901097
sofie.danielsson@fxi.se


FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning och erbjuder alternativa investeringsalternativ för professionella investerare.

Handeln sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™, samt den genom Valor kontrollerade fonden Valor Global FX. Handelsplattformen Genova FX baseras på statistiska modeller optimerade med artificiell intelligens för att åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning.