• news.cision.com/
  • FXI/
  • FX International AB senarelägger publicering av delårsrapport Q2 2020/2021

FX International AB senarelägger publicering av delårsrapport Q2 2020/2021

Report this content

FX International AB (publ) senarelägger sin delårsrapport för perioden juli – december 2020. FXI har tidigare komunicerat att puplicering av delårsrapporten skulle ske den 29 januari 2021. Nytt datum för publicering är 26 februari 2021.

För ytterligare information kontakta:

Sofie Danielsson, CEO

+46 (0) 708 901097
sofie.danielsson@fxi.se


FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning och erbjuder alternativa investeringsalternativ för professionella investerare.

Handeln sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™, samt den genom Valor kontrollerade fonden Valor Global FX. Handelsplattformen Genova FX baseras på statistiska modeller optimerade med artificiell intelligens för att åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning. 

Prenumerera

Dokument & länkar