FXI tillsätter ny VD

FXI har träffat avtal med Per Ivar Sollied om att efterträda Lars Eriksson som företagets verkställande direktör.

Per Ivar Sollied är civilekonom från Umeå och var på 90-talet vd, analytiker och förvaltare på Tekan Aktiv Förvaltning i Oslo. Han har även varit verksam i ALMI Företagspartner med ansvar för bl.a. riskkapitalförmedling och företagsfinansiering. Han har även drivit konsultverksamhet med inriktning mot affärsutveckling och har vidare lång erfarenhet från de finansiella marknaderna.

”Det är min uppfattning att FXI har bra produkter och med fokus på försäljning och marknadsföring kan vi få igång verksamheten på allvar. I mitt uppdrag ingår att skapa marknads och försäljningsstrategier för bolaget och dess produkter samt bidra till den operationella verksamheten. Det finns utmaningar som behöver lösas på kort sikt, men min uppfattning är att det finns en riktigt fin och lukrativ framtid för bolaget. Jag är glad att jag har fått möjlighet att ta mig an detta uppdrag.”, säger VD, Per Ivar Sollied, FX international AB (publ.). 

”Jag är nöjd att kunna presentera Per Ivar Sollied som ny VD för bolaget. Per Ivar Sollied har erfarenhet och kompetens som passar bolaget fint och jag tror att han kommer att vidareutveckla det vi byggt upp genom åren till någonting riktigt bra.”, säger Styrelseordförande, Johan Wiklund, FX International AB (publ.)

För ytterligare information kontakta:

Per Ivar Sollied, VD

Tel: +46 (0) 708 14 28 28        
e-post: perivar.sollied@fxi.se

Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 708 14 28 28                                                   
E-post: johan.wiklund@fxi.se

FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning kombinerat med rådgivning till kvalificerade investerare. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera