Handel med teckningsoptioner serie 2018:1 inleds den 31 maj 2019

Fredag, den 31 maj 2019, inleds handel med FX Internationals teckningsoptioner av serie 2018:1 (benämns även ”TO

1” i Euroclear) vilka emitterades i samband med FX Internationals (publ) företrädesemission i december 2018.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag:

-Teckningsoptioner av serie TO1 - 2018:1 kommer från och med den 31 maj 2019 att vara föremål för handel på Spotlight Stock Market.

-Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO1 - 2018:1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 2,20 SEK.

-Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 14 februari 2020 till och med 28 februari 2020

- Teckningsoptioner av serie TO1 - 2018:1 har ISIN-kod SE0011985001

Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på spotlights hemsida: https://spotlightstockmarket.com/media/5715/memorandum-fxi.pdf

För mer information:
 

Ole Helland, VD                                                                                

Tel: +46 (0) 793 37 67 91                                                               

e-post: ole.helland@fxi.se
                                                            

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid.

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar