Hedgefonden Valor Global FX är lanserad

FXI har, som tidigare publicerats ett samarbete med Valor o.c.p., a.s. (Valor) om att lansera en hedgefond vid namn Valor Global FX.

Vi kan nu meddela att hedgefonden Valor Global FX är lanserad. 

Fonden skapar en marknadsoberoende och säker förvaltningsform inom FX marknaden. Fonden avser att erbjuda attraktiv absolut avkastning, med kontrollerad nedsida, under alla marknadsförutsättningar, genom att ta kortsiktiga positioner på valutamarknader. Fondens årliga avkastningsmål ligger på mellan 4 - 10%.

Fondens förvaltning bygger på en av Valor utvecklad systematisk matematisk-statistisk strategi för in och utträde av långa och korta positioner inom valutamarknaden. Strategin har under de senaste åren överträffat fondens avkastningsmål.

FXI har rollen som fondens advisor, Londonbaserade Coppin Collings Ltd är fondens investmentmanager och fonden administreras av Apex fund Services (UK) Ltd. Valor har vid lanseringen tillfört 1 MEUR och åtagit sig att sätta in ytterligare 9 MEUR inom 12 månader.

Parterna avser att gemensamt marknadsföra fonden till institutionella placerare med målet att uppnå ett fondkapital om minst 100 MEUR inom 24 månader. FXI erhåller 50 procent av intäkterna från förvaltningen vilket beräknad ge en årlig intäkt till FXI om 10 - 15 MSEK när målen uppfyllts.

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD                                                          Johan Wiklund, styrelseordförande

Tel: +46 (0)709 68 10 04                                                  Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: lars.eriksson@fxi.se                                             E-post: johan.wiklund@fxi.se

FX International AB ( publ ) är ett publikt aktiebolag registrerat på Aktietorget med kortnamn FXI. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen och erbjuder finansiell rådgivning till kvalificerade klienter.

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar