Kapitalinsättning i Valor Global FX Fund

Report this content

FX International AB (publ) meddelar insättning om 100 000 euro i Valor Global FX Fund


Valor Global FX rapporterar insättning om 100 000 euro i FX International AB:s fond på Malta. Investeringen tillförs EUR-klassen, benämnd A-klass, i Valor Global FX Fund.Sofie Danielsson

CEO
+46 (0) 708 901097
sofie.danielsson@fxi.se
FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning kombinerat med rådgivning till kvalificerade investerare. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.

Handeln sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™, samt den genom Valor förvaltade fonden Valor Global FX. Handelsplattformen Genova FX baseras på statistiska modeller optimerade med artificiell intelligens för att åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning.