• news.cision.com/
  • FXI/
  • Komplettering av gårdagens Pressmeddelande ”Insättning i Valor Global FX Fund” publicerat 18 januari 2021

Komplettering av gårdagens Pressmeddelande ”Insättning i Valor Global FX Fund” publicerat 18 januari 2021

Report this content

Valor Global FX rapporterar insättning om 100 000 EUR i FX International AB:s fond på Malta. Investeringen tillförs EUR-klassen, benämnd A-klass, i Valor Global FX Fund. 
 

Valor Global FX har mottagit kapital från en ny extern professionell investerare på totalt 100 000 EUR. Kapitaliseringen av Valor Global FX har påverkats till följd av Covid 19 pandemin och de reserestrektioner som pandemin inneburit och ännu innebär. Krisen har även inneburit stora kapitalförluster för större investerare, vilket är en stor bidragande orsak till att kapitaliseringen av Valor Global FX dragit ut på tiden.

Fortsatt kapitalinsättningar i fonden är positivt, och en fortsatt prioritet för Valor Global FX Fund och för Valor o.c.p.,a.s, som arbetar strategiskt vidare för att gradvis överföra medel från befintliga investeringar till Valor Global FX Fund. FXI ämnar vidare att kommunicera kapitalinsättningar från nya externa investerare.

Bakgrund

Valor Global FX Fund är en alternativ investeringsfond (SICAV) som drivs i samarbete med Valor o.c.p.,a.s, ett slovakiskt kapitalförvaltnings bolag. Fondens förvaltningsstrategi är att genom AI-driven (Artificiell Intelligens) handel generera vinster på forex—marknaden. Valor Global FX Fund är under tillsyn av den Maltesiska Finansinspektionen.

Valor Global FX Fund är enbart avsedd för professionella investerare och genererar inkomster i form av förvaltningsavgifter till FXI.


Sofie Danielsson

CEO
+46 (0) 708 901097
sofie.danielsson@fxi.se


FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning och erbjuder alternativa investeringsalternativ för professionella investerare.

Handeln sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™, samt den genom Valor kontrollerade fonden Valor Global FX. Handelsplattformen Genova FX baseras på statistiska modeller optimerade med artificiell intelligens för att åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning. 

Prenumerera

Dokument & länkar