Noteringsmemorandum i samband med återförande till ordinarie lista

Med anledning av Spotlights krav för återförande till den ordinarie listan har företaget tagit fram ett nytt noteringsmemorandum. I memorandumet beskrivs vart bolaget befinner sig idag med anledning av de förändringar som skett i organisation, styrelse och ledning. Vidare anges bakgrund och motiv till varför dessa förändringar har genomförts.

Noteringsmemorandumet finns för nedladdning på företagets IR- sida.

Helsingborg 2018-08-22

För ytterligare information kontakta

Per Ivar Sollied, VD                                                                                                          Johan Wiklund, Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 14 28 28                                                                                                Tel: +46 (0) 708 14 28 28
e-post: perivar.sollied@fxi.se                                                          E-post: johan.wiklund@fxi.se                                                         

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar