Ny strategisk inriktning för placering av eget kapital.

Report this content

FX International fokuserar sin investering på den AI drivna Malta fonden, Valor Global FX och den egenutvecklade AI förvaltade handelsstrategin Genova FX. 

FX International avslutar därmed VALORs Managed Account för att säkerställa kapital för fortsatt utveckling.

Efter en lyckad registrering av den Maltesiska fondstrukturen med ett initialt investeringskapital på 20 miljoner SEK i Valor Global FX fonden, beslutade styrelsen att avsluta VALORs Managed Account för att frigöra kapital för fortsatt produktutveckling och test för att utvärdera nya strategier och bredda produktutbudet. Mer information kommer att presenteras löpande.

Insatt kapital i det förvaltade kontot under ett års tid är 500 000 EUR, som tidigare rapporterats, balansen från juni är cirka 705 000 EUR (maj 687 000 EUR). Samtidigt vill vi klargöra att risknivån på detta konto är mycket hög och att det alltid finns en betydande risk. Avslutet kommer att ske under kontrollerade former med befintlig strategi och hantering över tid genom att stoppa nya investeringar i nya handelssekvenser och låta de befintliga nå sina avslutsnivåer. Kontot har ett eget kapital på 470.000 EUR (maj 475.000 EUR) och har fortfarande öppna positioner på cirka -235 000 EUR (maj -221.000 EUR) som beräknas vara avslutade under de kommande 6-12 månaderna, beroende på volatilitet i marknaden på handlade valutapar. Genom att göra ett avslut kan vi också få ett slutligt resultat på det hanterade kontot. Styrelsen väljer därför att avbryta detta förvaltade konto då algoritmen från Valor nu även används i Malta-fonden, men med en lägre riskprofil. Det slutliga resultatet kommer att rapporteras fortlöpande tills vi har stängt kontot.

FXI kommer nu att koncentrera sig på att bredda sitt produktsortiment för att kunna leverera attraktiva investeringsprodukter till ett större utbud av möjliga investerare. Samtidigt satsar VALOR och FXI på att sälja fonden till nya försäljningskanaler för att nå sina finansieringsmål för den Maltesiska fond.

”Styrelsen tror att FXI har en unik position i att kunna kombinera flera strategier i en produkt för att uppnå en optimal risk- och avkastningsnivå på ett mycket kostnadseffektivt sätt genom algoritmhandel. Vi tror att nya algoritmer i kombination med fler och bredare produkter är viktiga för att kunna erbjuda investerare ett brett utbud av investeringsalternativ i framtiden. Därför är det viktigt för oss att kunna verifiera och stänga det här kontot och investera i utveckling och validering av nya potentiella alternativ. ”, Säger FX International AB (publ.), Styrelseordförande, Johan OlssonFXIs mål är att företaget alltid ska ha ett balanserat långsiktigt perspektiv med god avkastning och riskdiversificering. Mer information kommer att ges löpande via Spotlight stock market, Cision och våra egna kanaler. Registrera dig gärna för pågående och direkt information.

 

Mer information kommer att förmedlas löpande via Spotlight Stock Market, Cision och våra egna kanaler. Anmäl dig gärna för löpande och direkt information.

För ytterligare information kontakta:

Johan Olsson

Styrelsordförande FX International Ab (publ.)

+ 46 705 42 46 00

johan.olsson@fxi.se