Sista dag för handel med BTU

Under perioden 27 november 2018 – 14 december 2018 genomförde FX International AB (publ) en företrädesemission som tillförde bolaget 13.439.778 SEK som nu är registrerat hos Bolagsverket.

FX International AB har slutfört företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 16 november 2018.
Med anledning av att emissionen är registrerad hos Bolagsverket kommer handel i BTU att upphöra.

Sista dag för handel med BTU är måndag 13 Maj 2019.

Malmö 2019-05-08

För ytterligare information kontakta:

Emissionsinstitut: Partner Fondkommission AB
Hemsida: www.partnerfk.com
E-post: info@partnerfk.se
Tel:+46 31 761 22 30

FX International AB (publ)
Ole Helland, VD
Tel: +46 (0) 793 376 791
E-post: ole.helland@fxi.se

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid.

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar