Styrelsen i FX International AB har utsett ny ordinarie VD

Report this content

Styrelsen i FX International AB (publ.) har utsett Sofie Danielsson till ny VD i bolaget. Sofie Danielsson tillträder den 21 juli 2020.

Sofie Danielsson har utsetts till ny VD för FX International AB (publ.). Sofie har en lång erfarenhet av Corporate Finance och affärsutveckling. Sofie Danielsson kommer från United Commercial Credit Union K/S i Danmark där hon varit VD sedan 2013. Sofies aktuella kunskaper inom branschen, samt utbildning och bakgrund inom marknadsföring och försäljning kommer väl till pass för FX International AB (publ.) som står inför att kraftigt öka sitt kommersiella fokus.

Sofie Danielsson efterträder Tf VD Carl Andersson som varit TF VD för bolaget sedan 15 Juni 2020.

Styrelseordföranden Johan Olsson kommenterar: "Jag vill tacka Carl Andersson för hans insatser i FX International AB (publ.). Carl har under sin korta tid bidragit till FXI genom en för bolaget mycket avgörande period. Jag vill samtidigt hälsa Sofie Danielsson välkommen till FX International. Med hennes aktuella och mycket omfattande erfarenhet och bakgrund inom branschen är jag övertygad om att hon framgångsrikt kommer att driva bolaget i den kommersiella fas vi nu går in i."

”Det är med stor tilltro och engagemang av styrelse och aktieägare som jag tillträder som VD för FX International AB (publ). Genom att fokusera våra insatser på utvalda segment ämnar jag leda utvecklingen i FXI framåt och fortsätta arbetet med att skapa strategier för lönsam tillväxt.”, säger Sofie Danielsson VD FX International AB (publ)

Denna information är sådan information som FX International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2020.

Mer information kommer att förmedlas löpande via Spotlight Stock Market, Cision och våra egna kanaler. Anmäl dig gärna för löpande och direkt information.

För ytterligare information kontakta:

 

Johan Olsson

Styrelsordförande FX International Ab (publ.)

+ 46 705 42 46 00

johan.olsson@fxi..se