Antal aktier i G5 Entertainment AB (publ) den 28 juni 2019

Report this content

140 000 c-aktier har emitterats under juni månad för att säkerställa leverans av aktier inom ramen för det prestationsbaserade långsiktiga aktieprogrammet för ledande befattningshavare och nyckelanställda (LTIP 2019) som antogs vid ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2019, vilket resulterat i att det totala antalet aktier och röster i G5 Entertainment AB (publ) har förändrats. För mer information se pressmeddelande från den 10 juni 2019. 

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 9 243 850, fördelat på 8 983 850 stamaktier och 260 000 c-aktier.

Varje stamaktie berättigar till en (1) röst och c-aktierna till en tiondels röst (1/10) vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår per dagens datum till 9 009 850 röster.

I samband med emissionen av C-aktier återköpte bolaget samtliga emitterade aktier, varför bolaget per dagens datum innehar 140 000 egna C-aktier.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28:e juni 2019, klockan 17:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Mahjong Journey®, Jewels of Rome®, Homicide Squad®, The Secret Society® och Pirates & Pearls™ . 
G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. För det sjätte året i rad har G5 Entertainment blivit rankat i Deloitte Technology Fast 50.  

Prenumerera

Dokument & länkar