Delårsrapport Januari - mars 2019

Report this content

  • Intäkter för perioden var 306,1 (372,6) MSEK, en minskning med 18 procent jämfört med samma period 2018.
  • Rörelseresultatet för perioden var 39,7 (49,4) MSEK, en minskning med 20 procent jämfört med samma period 2018. 
  • Resultat efter skatt uppgick till 35,9 (44,0) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 3,99 (4,99) SEK.
  • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till -0,5 (-7,4) MSEK. 
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 6,9 miljoner, en minskning med 23 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 248,8 tusen, en minskning med 26 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 1,8 miljoner, en minskning med 18 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 44,3 USD, oförändrat jämfört med samma period föregående år.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, 46 76 00 11 115

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 03:e maj 2019, klockan 07:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Mahjong Journey®, Homicide Squad®, Survivors: the Quest®, The Secret Society® och Pirates & Pearls™ . 
G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. För det sjätte året i rad har G5 Entertainment blivit rankat i Deloitte Technology Fast 50.  

Prenumerera

Dokument & länkar