Delårsrapport januari-mars 2015

2015-05-08 07.30 PRESSMEDDELANDE 

Januari – mars 2015

 • Koncernens intäkter för perioden är 97 551 (55 873) kSEK, en ökning med 75% jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet för perioden är 4 526 (5 156) kSEK.

 • Resultatet efter skatt för perioden är 2 142 (4 029) kSEK.

 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden är 0,24 (0,46) SEK.

 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten under perioden är 4 950 (7 187) kSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • G5 har under första kvartalet visat fortsatt stark och lönsam tillväxt, och har genererat rekordhöga månatliga och kvartalsvisa intäkter.

 • Intäkter från free-to-play-spel växte 125% jämfört med 14Q1, och stod för 85% av de totala intäkterna under 15Q1 (66% under 14Q1).

 • Det ackumulerade antalet nedladdningar av koncernens spel (inte inräknat uppdateringar) nådde 210 miljoner.

 • Gruppen fortsatte att arbeta med att förbättra de befintliga free-to-play-spelen i sin portfölj och att arbeta på nya free-to-play-spel.

 • Efter den extra bolagsstämman den 19 december 2014 beslöt styrelsen för G5 att erbjuda totalt 157 500 teckningsoptioner till nuvarande anställda och behålla 18 500 teckningsoptioner för potentiella nyrekryteringar, o dyl.

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Stefan Wikstrand har utsetts till ny finanschef. Han börjar sin tjänst den 1 juli. Stefan Wikstrand tar över efter Odd Bolin, som lämnar G5. Efter studier vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping arbetade han fem år inom revision på MGI Revideco AB och KPMG. Sedan 2010 har Stefan Wikstrand arbetat på TradeDoubler AB som Group Financial & Business Controller. Under sin tid på TradeDoubler har Stefan arbetat med alla aspekter av att leda ekonomifunktionen vid ett internationellt börsnoterat bolag. Stefan Wikstrand är 34 år gammal.

 • G5 Entertainment har tecknat avtal med utvecklaren av spelet Brave Tribe att förvärva samtliga immateriella rättigheter och tillgångar i spelet. Köpeskillingen kommer att finansieras från G5s kassaflöde. G5 Entertainment publicerade ursprungligen spelet som ett 3:e-partsspel, och lanserade det på iOS, Android, och i Amazons digitala butiker.

 • Koncernens kontor i Kharkov fortsätter sin verksamhet som vanligt. Det är koncernens policy att hålla backuper av kritisk källkod och annan material utanför Ukraina, hålla immateriella rättigheter i EU-baserade enheter, och överföra pengar till dotterbolag endast vid behov. 

För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com

Odd Bolin, CFO, 46 84 11111 5

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara vardagsspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära vardagsspel som Survivors: The Quest, Mahjong Journey, The Secret Society, Supermarket Mania och andra. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Prenumerera

Dokument & länkar