G5 Entertainment AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Report this content

G5 Entertainment AB (G5) har idag publicerat årsredovisning för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://corporate.g5e.com 

Bolaget har i årsredovisningen redovisat de beräknade kostnaderna under första kvartalet relaterade till kriget. Mer information om dessa kostnader kommer att ges i delårsrapporten för första kvartalet som kommer publiceras i enlighet med den finansiella kalendern.

Informationen är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-30 15:00 CET.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones, tablets och datorer som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom G5 Store, Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore och Microsoft Store. G5: s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome™, Sherlock: Hidden Match-3 Cases™, Jewels of the Wild West®, Hidden City®, Mahjong Journey®, The Secret Society® och Wordplay: Search Word Puzzle™.

G5 Entertainment är, genom moderbolaget G5 Entertainment AB, noterat på Nasdaq Stockholms mid-cap segment med handelssymbolen G5EN.ST. Under sex år i rad har G5 Entertainment rankats av Deloitte som ett av de 50 snabbast växande techbolagen i Sverige.

Mer information om G5 Entertainment finns på: https://corporate.g5e.com