Valberedning utsedd inför årsstämman 2022 i G5 Entertainment AB (publ)

Report this content

I enlighet med beslut vid årsstämman 2021 har en valberedning utsetts bestående av representanter för de fem största aktieägarna vid utgången av augusti 2021.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Jeffrey Rose (representerar Wide Development Limited)
  • Petter Nylander (representerar Purple Wolf Limited)
  • Jan Andersson (representerar Swedbank Robur)
  • Tommy Svensk (representerar Tommy Svensk)
  • Sergey Shults (representerar Proxima Limited) 

Valberedningen kommer att utse valberedningens ordförande vid sitt första sammanträde.

Aktieägare som önskar ge förslag till G5 Entertainment valberedning kan göra så per brev till G5 Entertainment AB (publ), Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm, eller per e-mail till nomination@g5e.com. Notera att förslag måste mottagas av valberedningen senast den 1 februari 2022.

Ytterligare frågor:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom G5 Store, Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome™, Sherlock: Hidden Match-3 Cases™, Jewels of the Wild West®, Hidden City®, Mahjong Journey®, The Secret Society® och Wordplay: Search Word Puzzle™.

Mer information om bolaget finns på https://corporate.g5e.com