Gabather AB meddelar utfall i skiljeförfarande med Smerud Medical Research AS

Report this content

PRESSMEDDELANDE 2021-04-30

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) kan idag meddela att tvisten kommunicerat den 7 december 2020 mellan Gabather och Smerud Medical Research är löst genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Utfallet blev till Gabathers fördel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, vd Telefon: 073-687 28 39

E-post: mrw@gabather.com

Denna information är sådan information som Gabather AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 08:.00 CET.

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av depression. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, certifiedadviser@penser.se) är bolagets Certified Adviser.

.

Prenumerera