• news.cision.com/
  • Gabather AB/
  • Gabather AB presenterar prekliniska och kliniska data för läkemedelskandidaten GT-002 vid American Society for Neurosciences möte i Chicago.

Gabather AB presenterar prekliniska och kliniska data för läkemedelskandidaten GT-002 vid American Society for Neurosciences möte i Chicago.

Report this content

Gabather AB meddelar att bolaget idag har en posterpresentation med en sammanfattning av GT-002 prekliniska och kliniska resultat vid American Society för Neuroscience möte i Chicago. Mötet är det största vetenskapliga mötet inom neurovetenskap med över 26 500 deltagare från hela världen.  Presentationen innehåller prekliniska data, genererade under de senaste åren, samt kliniska resultat från den senaste fas Ia studien i friska frivilliga individer som slutfördes under andra kvartalet 2019 (Single Ascending Dose Study, SAD study).

 

”Vi är mycket stolta och glada över att presentera våra forskningsresultat på detta stora neurovetenskapliga möte, samt att diskutera resultaten och vårt forskningsprogram med internationella forskare från både akademin och industrin. Detta ger oss möjligheter till att knyta nya kontakter och träffa potentiella internationella samarbetspartners inom akademin och industrin. Det är även tillfredställande att kommunicera och diskutera den vetenskapliga bakgrunden till GT-002-projektet inför de kommande fas Ib/IIa studierna (Multiple Ascending Dose, MAD study)” säger Michael-Robin Witt, VD Gabather.

Gabather AB

Michael Robin Witt, VD

E-post: mrw@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank och nås på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Framåtriktad information

Detta meddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Gabather är listade på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Advisor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar