Gabather bjuder in till digital presentation och Q&A

Report this content

Med anledning av bolagets genomförda besök vid den pågående kliniska studien i Portugal, bjuder Gabather AB (publ) in till en digital presentation med Q&A onsdagen den 28 juni 2023, kl. 14:00 – 14:30.
 

VD samt styrelseledamot Michael-Robin Witt, COO Christine Ryan och CSO Stefan Rehnmark medverkar för att ge en uppdatering av nuläget och planen framöver. Det kommer att finnas möjlighet för åhörare via Chat-funktion att ställa frågor skriftligen.

Informationsmötet, som kommer att hållas via Microsoft Teams, kräver ingen föranmälan. 

Tillgång till mötet fås genom denna länk: 
https://events.teams.microsoft.com/event/91c05f3a-e0dc-482d-91f4-6cbc922d95cd@e4e477ab-0143-47f9-a5a9-69a5395df2c5

För mer information, vänligen kontakta 
Michael-Robin Witt, VD Gabather 
Telefon: 073-687 28 39
E-post: mrw@gabather.com 

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av depression. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, certifiedadviser@penser.se) är bolagets Certified Adviser.