Gabather deltar i Biostock Life Science Summit Spring Edition 2021

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolagets vd Michael-Robin Witt kommer att delta vid Biostocks årliga konferens Biostock Life Science Summit för att uppdatera om bolagets nyckelaktiviteter och förväntade milestones i utvecklingsarbetet av läkemedelskandidaten GT-002.

Presentationen kommer att äga rum kl.14:oo onsdag den 26 maj. Klicka på länken för att ta del av presentationen: https://youtu.be/WXM73fkNchE.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, vd

Telefon: 073-687 28 39

E-post: mrw@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av depression. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, certifiedadviser@penser.se) är bolagets Certified Adviser.