Gabather lämnar in ansökan om start av klinisk target engagement-studie med GT-002 i Portugal

Report this content

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan till den portugisiska läkemedelsmyndigheten för att inleda en klinisk target engagement-studie av bolagets längst framskridna läkemedelskandidat GT-002. Syftet med denna studie är att kartlägga hur GT-002 interagerar med GABAA-receptorerna i hjärnan och dokumentera hur läkemedelskandidaten påverkar hjärnaktiviteten. Givet att ansökan godkänns av myndigheten bedöms topline-data kunna rapporteras under första kvartalet 2022.

Gabather utvecklar läkemedelskandidaten GT-002, en selektiv GABAA-stimulerare med potential att förbättra behandlingen av flera stora psykiatriska sjukdomar. I en nyligen genomförd klinisk fas 1-studie kunde Gabather visa på läkemedelskandidatens goda säkerhetsprofil, tolerabilitet och farmakokinetik hos friska individer som fick upprepade och ökande doser av GT-002. Baserat på dessa positiva resultat är bolaget nu redo för nästa steg i den kliniska utvecklingen.

I den planerade target engagement-studien kommer 24 friska individer att erhålla GT-002, placebo och ett aktivt jämförelsepreparat. Under behandlingsperioden genomförs analyser med EEG (elektroencefalografi) och fMRI (funktionell magnetresonanstomografi) för att kartlägga hur läkemedelskandidaten interagerar med GABAA-receptorerna i hjärnan och dokumentera hur den påverkar hjärnaktiviteten.

”Vi är glada över att kunna ta nästa steg i den kliniska utvecklingen av GT-002. Resultaten från den kommande studien är en viktig pusselbit för att kunna intensifiera samtalen med potentiella partners och i framtiden förhoppningsvis möta den enorma efterfrågan som finns på effektiva och säkra behandlingar av psykisk ohälsa,” säger Michael-Robin Witt, vd, Gabather AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, vd

Telefon: 073-687 28 39

E-post: mrw@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av depression. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, certifiedadviser@penser.se) är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar