Gabather offentliggör prospekt och bjuder in till bolagspresentation

Report this content

Gabather har med anledning av förestående företrädesemission upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av förestående företrädesemission och har idag, den 30 september 2019, godkänts av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Gabathers hemsida www.gabather.com och på Erik Penser Banks hemsida www.penser.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Presentationstillfällen

Med anledning av förestående emission bjuder Gabather in till presentation av bolaget enligt nedan.

 

9 oktober 2019, kl. 12:00, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27 i Stockholm, Anmälan görs till seminarium@penser.se

10 oktober 2019, kl. 18:00, Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö, Anmälan görs till event@gabather.com

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Gabather i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta

Michael-Robin Witt, VD Gabather

E-post: mrw@gabather.se

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Prenumerera

Dokument & länkar