• news.cision.com/
  • Gabather AB/
  • Gabather presenterar lovande resultat från preklinisk studie av GT-002 i en försöksmodell för Alzheimers sjukdom

Gabather presenterar lovande resultat från preklinisk studie av GT-002 i en försöksmodell för Alzheimers sjukdom

Report this content

Pressmeddelande 2021-11-22

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att resultat från en studie av GT-002 i en preklinisk försöksmodell indikerar att läkemedelskandidaten kan förbättra den långsamma sömnberoende hjärnrytmen. Denna är viktig för minneskonsolidering under sömnen och har visat sig vara störd vid Alzheimers sjukdom. Även om den genomförda studien var en mindre pilotstudie, bedömer bolaget att resultaten stödjer fortsatta satsningar för att dokumentera effekterna av GT-002 inom demensområdet.  

Den prekliniska studien av GT-002 genomfördes vid Massachusetts General Hospital, där Dr Kastanenka, biträdande professor i neurologi vid Harvard Medical School, undersökte effekterna av GT-002 i en preklinisk modell av Alzheimers sjukdom. Syftet var att kartlägga läkemedelskandidatens effekt på hjärnrytmer, inklusive långsamma hjärnvågor. Denna hjärnrytm är viktig för minneskonsolidering under sömnen och har visat sig vara störd vid Alzheimers sjukdom. Resultaten indikerar att GT-002 kan återställa den långsamma hjärnrytm, men ytterligare studier är nödvändiga för att bekräfta och undersöka detta vidare.

”Även om detta är tidiga resultat från en begränsad preklinisk studie visar resultaten att GT-002 har unika egenskaper vilket motiverar vidare utveckling av läkemedelskandidaten som potentiell behandling av tidig Alzheimers sjukdom och andra former av demens”, säger Gabathers vd, Michael-Robin Witt. 

Läkemedelskandidaten GT-002 är en selektiv GABAA-stimulerare med potential att förbättra behandlingen av flera vanligt förekommande psykiatriska sjukdomar. Resultaten från en klinisk fas 1-studie visar på läkemedelskandidatens goda säkerhetsprofil, tolerabilitet och farmakokinetik hos friska individer som fick upprepade och ökande doser av GT-002. Bolaget förbereder nu en klinisk studie för att kartlägga hur läkemedelskandidaten interagerar med GABAA-receptorerna i hjärnan och påverkar hjärnaktiviteten. En ansökan om studiestart har lämnats in till den regulatoriska myndigheten i Portugal där studien förväntas kunna inledas före årsskiftet 2021/22, förutsatt nödvändiga godkännanden. De första resultaten beräknas kunna presenteras i mitten av 2022.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, VD

Telefon: 073-687 28 39

E-post: mrw@gabather.com

Prenumerera