Kommuniké från extra bolagsstämma i Gabather AB (publ) den 7 mars 2018

Report this content

Gabather AB (publ) (”Gabather”) höll den 7 mars 2018 en extra bolagsstämma. Stämman beslutade att genomföra en sammanläggning av aktier samt att i samband därmed ändra bolagsordningen.

Beslut om sammanläggning av aktier

Stämman beslutade att genomföra en sammanläggning av aktier på så sätt att fyra befintliga aktier ersätts av en ny aktie. Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Stämman bemyndigande styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdagen får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Beslutet om sammanläggning är villkorat av att Erik Penser Bank AB inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal inte är jämnt delbart med fyra. Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms understiga 50 000 kronor och ska bäras av bolaget.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen. Efter ändringen kan aktiekapitalet utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor och antalet aktier kan vara lägst 4 500 000 och högst 18 000 000.

För ytterligare information:

Gabather AB

Bert Junno, VD

Tel. 0707-772209

E-mail: bj@gabather.com 

www.gabather.com 

Kort om Gabather

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Taggar:

Prenumerera