Marknadsmeddelande 1/18 - Sista dag för handel med BTU i Gabather AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade unit, GABA BTU, är den 4 januari, 2018. 

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: GABA BTU
ISIN-kod: SE0010598292
Orderbok-ID: 42HY
CFI: MCMUXR
FISN: GABATHER/UT 5 AK 2 TO
Sista handelsdag: 4 januari, 2018

Stockholm den 2 januari, 2018. 

AktieTorget 08 511 68 000 info@aktietorget.se

Om oss

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.