Marknadsmeddelande 293/17 - Information om priset i Gabather AB:s aktie

Idag, den 17 november 2017, handlas bolagets aktie utan rätt till uniträtter. Det medför en priskorrigering, men denna är inte genomförd i handelssystemet eller på vår hemsida på grund av byte av handelssystem.

Korrigerat referenspris, per handelsstart 17 november 2017, ska vara 4,87 SEK.

Sista dag för handel i bolagets aktie (GABA) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen var igår den 16 november 2017.

Information om aktien:
Kortnamn: GABA
ISIN-kod: SE0006257531
Orderbok-ID: 412J
CFI: ESXXXX
FISN: GABA/AKT
Market Segment/ no: ATSE
MIC Code: XSAT

Stockholm den 17 november 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se  

Om oss

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.