Marknadsmeddelande 4/18 – Information om Gabather AB:s teckningsoption

Första dag för handel med Gabathers teckningsoptioner GABA TO 2 är den 10 januari 2018.  

En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 8,00 kr. Teckningsperioden är den 17 oktober 2018 till och med den 31 oktober 2018 respektive 17 januari 2019 till och med 31 januari 2019.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: GABA TO 2
ISIN-kod: SE0010598342
Orderbok-ID: 44LJ
CFI: RMXXXX
FISN: GABATHER/OPT RTS 20190131
Första dag för handel: 10 januari 2018
Teckningsperiod: 17 oktober 2018 till och med den 31 oktober 2018 respektive
17 januari 2019 till och med 31 januari 2019
Marketsegment/no: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #:
A (Other instruments)
 

Stockholm den 3 januari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.