Linus Johansson ny VD och koncernchef för Gabrielsson Invest AB, GIAB

Report this content

Linus Johansson har utsetts till ny vd och koncernchef för GIAB. Linus är sedan mars 2020 vice VD i bolaget och även styrelseledamot. I samband med detta avgår Kenneth Eriksson som VD, men blir kvar i bolaget som Senior Advisor och vice ordförande i styrelsen. Linus har under 2020 lett en del av den svenska verksamheten främst inom fastigheter och säkerhet och kommer genom denna förändring ha ett tydligt överordnat ansvar för hela koncernen. Linus har tidigare erfarenhet från fastighetssektorn samt från energi och säkerhet.

- Linus Johansson har en bredd och ett djup som gör att han passar mycket bra som VD på GIAB. Han har varit aktiv med att se över koncernens bolagsportfölj och struktur. Han har kommit in i bolaget på ett mycket bra sätt. Linus har de egenskaper som krävs för att både driva företaget och utveckla familjekoncernen mot framtiden. Jag vill också tacka Kenneth för den fantastiska tid vi har haft tillsammans när han varit VD och jag styrelseordförande. Han kommer nu ha ett tydligt ansvar att säkra stabiliteten styrelsen ska ha framöver.  Kenneths stora erfarenhet i affärer och strukturer kommer vi även fortsättningsvis kunna använda löpande, säger Mats Gabrielsson.

- Det har varit en otroligt spännande och kreativ tid att utöva VD-skapet på GIAB. Nu ser jag fram emot att kunna lägga mer tid på specifika affärer. Det känns också mycket bra att Linus tar över efter mig, säger Kenneth Eriksson.

- Jag ser verkligen fram emot uppgiften att leda GIAB. Jag har under året börjat ta in allt som pågår och allt som har passerat de senaste 30 åren. Vi har en fantastisk bredd i bolaget och utmaningen kommer vara att skapa en koncern som fokuserar mer inom givna affärsområden, där vi ska öka kompetensen och lönsamheten. GIAB ska även framöver fokusera långsiktigt. Vi ska ta ett ansvar för framtiden samt vara nyfikna på det oväntade och göra bra affärer, säger Linus Johansson.

Linus Johansson är född 1972 och efterträder Kenneth Eriksson som framöver kommer vara kvar och fokusera på enskilda affärer inom koncernen. Linus Johansson tillträdde den 1 januari 2021.

För ytterligare information kontakta:

Mats Gabrielsson, matsg@giab.se, 070 – 775 83 20
Kenneth Eriksson, kennethe@giab.se, 070 – 775 83 22
Linus Johansson, linusj@giab.se, 073 – 650 82 98

Dokument & länkar