Delårsrapport januari-september 2003

Delårsrapport januari-september 2003 * Omsättningen ökade med 8% valutajusterat * Rörelseresultatet, EBITDA, ökade med 11% valutajusterat * Resultat före skatt, EBT, ökade med 69% * Vinsten per aktie ökade till 1,58 SEK (0,66) * Starkt operativt kassaflöde på 1 312 MSEK (932) * Nettoskulden minskad med 1,8 miljarder SEK sedan 1 januari 2003 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Lars Granlöf, ekonomi- och finansdirektör, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 48 Bengt Modéer, informationsdirektör, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 Pia Irell, chef för Investor Relations, tel. 08-613 65 91, 070-513 65 91 Kevin Smith, VD Gambro Inc., Investor Relations USA, tel. +1 303 231 4750 Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och hälsovård med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Gambro Healthcare är en av världens ledande vårdgivare inom dialysbehandling för njursjuka med ca 55 200 patienter i mer än 700 kliniker över hela världen. Gambro Renal Products innefattar främst dialysmaskiner och -filter, blodslangar och dialyskoncentrat. Gambro BCT är marknadsledande inom separation och hantering av blodkomponenter. Koncernens omsättning 2002 var 27,6 miljarder SEK (2,7 miljarder USD) med 21 350 anställda i ett 40-tal länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00040/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00040/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Dokument & länkar