Gambro fokuserar utvecklingen av dialysmaskiner

Gambro fokuserar utvecklingen av dialysmaskiner Gambro kommer att fokusera och stärka utvecklingen av dialysmaskiner inom affärsområdet Gambro Renal Products. Ansvaret för produktutveckling av maskiner för hemodialys kommer att centraliseras till nuvarande utvecklingsenhet i Medolla, Italien. Detta innebär en förflyttning från Lund. På motsvarande sätt kommer ansvaret för produktutveckling av dialysmaskiner för intensivvård att flyttas till Lund från Medolla i Italien. Utvecklingsenheterna i Lund/Malmö fortsätter att ha ansvaret för maskiner för påsdialys liksom för vattenreningssystem. Gambro Renal Products kommer därmed att mer effektivt kunna utveckla och lansera nya produkter, kraftsamla kunnande och resurser, samt dra nytta av gemensamma produktplattformar etc. och på så sätt ytterligare stärka sin konkurrenskraft och ledande ställning på världsmarknaden. Åtgärderna är en del av ett pågående arbete med att stärka den övergripande konkurrenskraften för affärsområdet Gambro Renal Products. Under senare år har detta innefattat stora investeringar och satsningar på produktutveckling samt utbyggnad av produktionskapacitet, baserat på etablering av större mera kostnadseffektiva enheter. Sålunda har Gambro Renal Products gjort ambitiösa investeringar i nya, storskaliga produktionsenheter för dialysatorer och torra koncentrat (BiCart) liksom i ett helt nytt logistiksystem i Europa inkluderande ett antal stora logistikcentra. "Detta är ytterligare ett viktigt steg i vår strävan att ständigt förbättra vår globalt starka position inom segmentet produkter och system för njursjukvården", säger Alain Granger, chef för Gambro Renal Products. Förändringarna inom området dialysmaskiner för hemodialys kommer att äga rum under perioden 2003-2005. Det kommer att medföra en övertalighet på uppskattningsvis 25-30 tjänstemän i Lund under 2003. Antalet fabriksarbetare förväntas inte ändras. Diskussioner har inletts med de fackliga företrädarna i Lund. Överflyttningen till Lund av ansvaret och resurserna inom intensivvårdsområdet kommer att vara slutförd vid årsskiftet nästa år. För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 33, 070-513 65 33 Pia Irell, Investor Relations Director, Corporate Finance, tel. 08-613 65 91, 070-513 65 91 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT01040/wkr0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Dokument & länkar