Gambro fortsätter att öka produktionskapaciteten för dialysatorer

Gambro fortsätter att öka produktionskapaciteten för dialysatorer Gambro fortsätter att öka produktionskapaciteten för dialysatorer med syntetiskt membran och har beslutat att bygga ut sin fabrik i Hechingen, Tyskland. Genom den nya anläggningen kommer Gambro att öka produktions kapaciteten med fem miljoner dialysatorer per år. Anläggningen i Hechingen tillverkar dialysatorer för både externa kunder och för Gambro Healthcares kliniker i USA och övriga världen. Gambro ökar produktionskapaciteten för att möta den globalt ökande efterfrågan på Polyflux-dialysatorer med syntetiskt membran. Leveranserna från den nya anläggningen kommer att nå marknaden om ca två år. "Detta är ett viktigt steg för Gambro. Den utökade produktionskapaciteten är strategiskt viktig och kommer att ytterligare stärka vår ledande globala position inom hemodialys, där dialysatorer med syntetiskt membran blir allt viktigare," säger Alain Granger, chef för Gambro Renal Products. "Det gör att vi kommer att kunna tillverka stora volymer av en dialysator med mycket god prestanda och detta på ett flexibelt sätt och till lägre kostnader." Gambro Renal Products Affärsområdet Gambro Renal Products omsätter ca 10,2 miljarder SEK och innefattar produkter och tjänster för hemodialys, påsdialys och akut njursjukvård, vilka marknadsförs under starka varumärken. Produkterna innefattar filter, koncentrat, dialysmaskiner, blodslangar och vattenreningsanläggningar. Försäljningen sker i 90 länder med egna dotterbolag i 26 länder. Tillverkningen sker i 11 länder och produktutveckling bedrivs i Tyskland, Italien och Sverige. Affärsområdet har ca 6.900 anställda. Gambro Renal Products är världstvåa inom hemodialysprodukter, ligger på fjärde plats inom påsdialysprodukter och är världsledande inom akut njursjukvård. Polyflux-dialysatorn Gambros dialysator med syntetiskt membran, Polyflux, är ett avancerat filter för hemodialys och konvektiva behandlingsmetoder, där valet av membranstruktur och polymermaterial är av största vikt. Strukturen hos membranet består av tre lager med en yta uppbyggd av en mikro domänstruktur som liknar det naturliga biologiska membranet i en njure. Detta innebär att immunsystemet och blodets koagulation i mycket liten grad påverkas av blodets kontakt med membranet. Gambro har varit pionjär inom syntetiska dialysatorer och har skapat en process som kan tillmötesgå ett flertal krav på funktionella filter och som bygger på ett enda polymersystem och en och samma processutrustning. I kombination med andra teknologiplattformar medger detta produktion av stora volymer filter med mycket goda och flexibla egenskaper, utmärkt biokompabilitet och till låga kostnader. För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 33, 070-513 65 33 Pia Irell, Investor Relations Director, Corporate Finance, tel. 08-613 65 91, 070-513 65 91 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00590/wkr0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Dokument & länkar