Gambro och American Access Care utvecklar samarbete inom blodkärlsområdet

Report this content

Gambro och American Access Care utvecklar samarbete inom blodkärlsområdet Gambro har genom sitt dotterbolag Gambro Healthcare startat ett samarbete med American Access Care för att etablera kliniker för behandling av förträngningar i blodkärl med hjälp av röntgendiagnostik. Genom samarbetet kommer kliniker att etableras i Philadelphia, Penn sylvania och i södra delen av New Jersey. En första klinik öppnades i Philadelphia den 26 augusti 2002. "Detta är ett viktigt steg för Gambro Healthcare när vi nu kan erbjuda behandling för att förbättra den vaskulära accessen. Det är en viktig del i behandlingen av våra dialyspatienter. Det krävs en god access till blodflödet för att kunna ge en bra dialysbehandling och därmed en god patientvård. Det minskar också onödiga sjukhusvistelser och gör att antalet dialysbehandlingar som våra patienter missar kommer att gå ner," säger Larry C. Buckelew, chef för Gambro Healthcare U.S. "Gambro Healthcare har etablerat ett bra samarbete med klinikerna inom American Access Care. Dessa kliniker kommer att erbjuda behandlingar till alla patienter och vårdgivare inom respektive område. Den nya behandling som vi nu kan ge våra patienter ligger helt i linje med den strategiska utvecklingen av Gambro Healthcare, där vi strävar efter att erbjuda kvalificerade tjänster som ger en bättre vård och samtidigt förbättrar effektiviteten." Kostnaderna i samband med vaskulär access står för minst 10% av den totala kostnaden för dialyspatienter och en stor andel av dessa patienters sjukhusvistelser beror på problem relaterade till den vaskulära accessen. Förebyggande åtgärder, framför allt genom s.k. angioplastik, där en kateter förs in i det förträngda blodkärlet som därvid vidgas, kan dramatiskt minska risken för blodpropp och andra komplikationer. Proceduren med angioplastik genomförs under röntgengenomlysning. "Det handlar om att få ner och minska risken för komplikationer vid dialysbehandlingen" säger Raymond D. Figueroa, chef för American Access Care. "Det är viktigt att det finns ett ställe att skicka patienterna till när de har problem med förträngningar i blodkärlen. Genom vår behandling minskar risken för blodpropp och för att patienten får en inadekvat dialysbehandling. En del patienter som inte behandlas rätt hämtar sig aldrig. AAC:s kliniska behandling är ett effektivt stöd för dialyskliniken när det gäller vaskulär access hos deras patienter." För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Senior Vice President, Corporate Communications, tel. 08-613 65 33, 070-513 65 33 Pia Irell, Investor Relations Director, Corporate Finance, tel. 08-613 65 91, 070-513 65 91 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00840/wkr0002.pdf

Dokument & länkar