Gambro säljer Scandinavian Heart Center i Göteborg

Report this content

Gambro säljer Scandinavian Heart Center i Göteborg Gambro har slutit avtal om försäljning av hjärtkirurgiverksamheten Scandinavian Heart Center SHC AB i Göteborg till Capio AB. SHC bedriver förutom hjärtkirurgi också kranskärlsröntgen genom dotterbolaget Svensk Angiografi AB. Gambro har varit engagerad i bolaget alltsedan det startade sin verksamhet 1985, först som delägare och sedan 1994 som ensam ägare. Försäljningen är en naturlig följd av att Gambros produktverksamhet inom området hjärtkirurgi såldes 1999. Därefter har SHC utgjort den enda verksamheten inom hjärtkirurgiområdet, med begränsad anknytning till Gambros kärnverksamhet inom njursjukvård och blodkomponentteknologi. Karl-Axel Axelsson, chef för Gambro Renal Products i Norden och tillika styrelseordförande i SHC, säger: "Det känns bra att vi kunnat säkerställa en ansvarsfull överföring av SHC till en branscherfaren ägare med adekvat organisatorisk struktur och uttalad ambition att utveckla verksamheten ytterligare." Försäljningen av SHC har endast marginell effekt på Gambros omsättning och resultat. SHC omsätter ca 65 MSEK, inklusive angiografiverksamheten, och har ca 70 anställda. Företaget har en marknadsandel på 6% i Sverige och utför drygt 550 operationer inom hjärtkirurgi per år. För ytterligare information kontakta: Karl-Axel Axelsson, Managing Director Gambro Nordic, tel. 046-16 90 25,070-516 90 25 Janette Jennische, Vice President, Corporate Communications, Gambro AB, tel. 08-613 65 99, 070-212 50 53 Ann-Sofi Lodin, vice Affärsområdeschef Capio, Sjukvård Norden, tel. 031-732 40 09, 070-632 11 65 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00870/wkr0002.pdf

Dokument & länkar