• news.cision.com/
  • Gambro/
  • Gambro tillkännager forskningsresultat för att inaktivera malaria i donerade blodkomponenter

Gambro tillkännager forskningsresultat för att inaktivera malaria i donerade blodkomponenter

Report this content

Gambro tillkännager forskningsresultat för att inaktivera malaria i donerade blodkomponenter Gambros dotterbolag, Gambro BCT, tillsammans med dess samarbetspartner Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR), har publicerat preliminära resultat från en studie där man undersökt effektiviteten hos Gambros riboflavin-baserade Pathogen Reduction Technology i att neutralisera malaria i donerade blodkomponenter. Resultaten visar att en process där man använder riboflavin (vitamin B2) och ljus effektivt inaktiverar malaria från infekterat blod. I studien använde man avsiktligt infekterade röda blodkroppar och behandlade dem antingen med enbart riboflavin eller med riboflavin plus ljus. Resultaten visar att malaria inaktiverades när man använde riboflavin i kombination med ljus. Det ljus som användes är mycket likt de ljus som används inom bilirubin-terapi för spädbarn. I de fall då man behandlade blodkropparna med enbart riboflavin och inget ljus, hejdades malarian tillfälligt, men ökade sedan igen efter några veckor. Resultaten av studien kommer att presenteras av Dr. Lloyd Lippert, Principal Investigator vid WRAIR, vid årsmötet inom "International Society for Blood Transfusion", vilket äger rum i Vancouver, Kanada den 24-29 augusti. Gambro BCTs Pathogen Reduction Technology påvisar inaktivering av malaria i röda blodkroppar "Det finns förslag i medicinsk litteratur så långt tillbaka som på 1960- talet om att riboflavin har en fördröjande effekt på tillväxten av malariaparasiter," sade Dr. Ray Goodrich, Chief Science Officer inom Gambro BCTs Pathogen Reduction Technology. "Vi undersökte om vår process, som använder riboflavin och ljus, verkligen skulle döda parasiten." "Denna studie är ett första steg för att bekräfta att riboflavin- processen är användbar för att eliminera malariahotet från donerat blod," sade Dr. Goodrich. "Vi fortsätter också vår forskning för att undersöka processens effektivitet avseende virus och bakterier." Malariaparasiten orsakar många dödsfall Malariaparasiten orsakar många dödsfall i utvecklingsländer. Upp till 500 miljoner människor över hela världen påverkas och malaria dödar en person var 15:e sekund. Det är en tropisk sjukdom som karakteriseras av cyklisk feber, muskelstelhet, skakningar och svettning. Den orsakas av en parasit som överförs av den feminina myggan när den suger blod för att utveckla ägg. Den senaste tidens invandring från länder med malaria, kombinerat med ett ökat resande till sådana länder, gör att malaria blivit en större hälsorisk även för västvärlden. Malaria påverkar blodförsörjningen i USA En stor del av de rapporter om felbehandlingar relaterade till blodtransfusioner som amerikanska Food and Drug Administration, FDA, tar emot, rör malaria. 1998 utgjorde dessa 18% av rapporterna. Inaktivering av malaria i blodkomponenter skulle innebära att tusentals donatorer som idag är förhindrade att donera blod skulle kunna börja ge blod. Eftersom det råder brist på donatorer är detta mycket önskvärt. "Att neutralisera malaria och andra blodburna parasiter med hjälp av vår Pathogen Reduction Technology skulle vara ett stort steg framåt i strävan efter säker blodförsörjning," säger Kevin Simpson, Vice President och General Manager inom Gambro BCTs Pathogen Reduction Technology-grupp. "Vi är mycket nöjda med att samarbeta med Walter Reeds avdelning Medical Casualty Research. De har en lång och internationellt erkänd erfarenhet inom forskning och utveckling av säkert blod och blodprodukts-teknologi." Fakta om Gambro BCTs Pathogen Reduction Technology Gambro BCTs unika Pathogen Reduction Technology använder ljus och riboflavin (vitamin B2) för att ändra nukleinsyrorna hos patogener och på så sätt inaktivera dem. Gambro BCTs teknologi är den första som verkar på blodets tre huvudkomponenter; blodplättar blodplasma och röda blodkroppar. Oskadligt och icke muterande riboflavin intas i normal diet. Riboflavin anses dessutom vara viktigt för människors hälsa. Teknologin är ett exempel på Gambro BCTs deltagande i att göra blodförsörjningen i världen så säker som möjligt. För ytterligare information kontakta: Janette Jennische, Vice President, Corporate Communications, tel. 08-613 65 99, 070-212 50 53 Pia Irell, Investor Relations Director, Corporate Finance, tel. 08-613 65 91, 070-513 65 91 Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Gambro Healthcare är en av världens ledande vårdgivare inom dialysbehandling för njursjuka med ca 52.200 patienter i 680 kliniker över hela världen. Gambro Renal Products innefattar främst dialysmaskiner och -filter, blodslangar och dialyskoncentrat. Gambro BCT är marknadsledande inom separation och hantering av blodkomponenter. Koncernens omsättning 2001 var 27 miljarder SEK med 20.600 anställda i ett 40-tal länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar